Bank: har rätt att ta emot inlåning, måste ha individuella konton för kunderna

Betalinstitut: får inte ta emot inlåning, men måste ha individuella konton för kunderna för att kunna flytta pengarna från betalare till mottagare (kan pengarna inte tas emot av mottagaren måste de genast skickas tillbaka till betalaren) 

Betaltjänstleverantör: det vidaste begreppet där även banker och betalinstitut ingår. Den som bara är betaltjänstleverantör får inte ha inlåning, och behöver inte ha separata konton för kunderna. En sådan betaltjänstleverantör kan flytta pengar mellan två kunders konton i olika banker i realtid genom att själv ha konton i de olika bankerna.

Infrastruktur: clearing, avveckling

Betaltjänster: Swish, Bankgiro, kreditkort till exempel

Clearing: att sammanställa och redovisa två eller flera bankers betalningsförpliktelser gentemot varandra (källa: Bankgirot)

Avveckling: slutlig reglering av ett skuld- eller fordringsförhållande. Innebär att pengar överförs från en banks konto i Riksbanken till en annan banks konto i Riksbanken. (källa: Bankgirot)

Dataclearingen, DCL: ett masstransaktionssystem för betalningsförmedling från konto till konto för transaktioner mellan banker eller kreditmarknadsbolag. Systemet ägs av Bankföreningen och driften sköts av Bankgirocentralen.