Kontrolltalsystemet är ett verktyg för banker som ingår i det svenska betalningssystemet och med hjälp av kontrolltal autentiseras motparten innan större transaktioner genomförs.

Då en kund i bank A vill utföra en transaktion emot bank B, måste bank B verifiera att bank A verkligen är den bank som den uppger sig att vara. Bank A beräknar då ett kontrolltal som bank B verifierar.

Hur får jag tillgång till Kontrolltal?

Kontakta BSAB om du är intresserad av verktyget för Kontrolltal.