Modern och hållbar svensk bankinfrastruktur

Svenska banker utvecklar tillsammans med andra aktörer på marknaden regelverk som skapar och stödjer en modern, funktionell och hållbar svensk bankinfrastruktur. Genom olika samverkansprojekt med inriktning på digitalisering och innovation skapas en gemensam infrastruktur till nytta för bankerna, samverkande aktörer och deras kunder.
Henrik Bergman, vd BSAB
VD har ordet

Ny modern och hållbar bankinfrastruktur på väg att införas

Vi har ett arv att förvalta: att svensk bankinfrastruktur ska ligga i absolut framkant. Det är vad svenska bankkunder är vana vid och i med digitaliseringen har efterfrågan på digitala banktjänster ökat. Mest påtagliga exemplen på senare år har varit de bankgemensamma infrastrukturerna för digital identifiering, Bank-ID, och Swish för mobila betalningar. Nu tar vi nästa stora steg till en ny modern, funktionell och hållbar bankinfrastruktur.

Läs artikeln

Länkar till andra aktörer

Svenska Bankföreningen

Branschorganisation som företräder banker verksamma i Sverige. Verkar för en sund utveckling av det svenska bankväsendet.

The Nordic Payments Council (NPC)

Skapar och förvaltar nordiska betalregelverk för att förenkla betalningar inom Norden.

BankID

Digital identifiering för privatpersoner. myndigheter och företag.

Bankgirot / P27

Bankgirot är nordens ledande leverantör av betalningsinfrastruktur och finansiella tjänster. P27 är en satsning för att skapa en modern och framtidssäkrad infrastruktur för betalningar.

Getswish AB

Ansvarar för Swish infrastruktur, tjänster, dess regelverk samt varumärket Swish.

Bankomat AB

Ledande inom kontanthantering i Sverige med automater på över 500 orter i hela landet.

Tibern AB

Tibern är ett mjukvarubolag verksamt inom svenska bank- och fastighetssektorn. Bolaget äger och förvaltar produkten Tambur som används av samtliga banker och fastighetsmäklare för att erbjuda bättre kundupplevelser vid fastighetstillträden.