Modern och hållbar svensk bankinfrastruktur

Svenska banker utvecklar tillsammans med andra aktörer på marknaden regelverk som skapar och stödjer en modern, funktionell och hållbar svensk bankinfrastruktur. Genom olika samverkansprojekt med inriktning på digitalisering och innovation skapas en gemensam infrastruktur till nytta för bankerna, samverkande aktörer och deras kunder.
Henrik Bergman, vd BSAB
VD har ordet

Ny modern och hållbar bankinfrastruktur på väg att införas

Vi har ett arv att förvalta: att svensk bankinfrastruktur ska ligga i absolut framkant. Det är vad svenska bankkunder är vana vid och i med digitaliseringen har efterfrågan på digitala banktjänster ökat. Mest påtagliga exemplen på senare år har varit de bankgemensamma infrastrukturerna för digital identifiering, Bank-ID, och Swish för mobila betalningar. Nu tar vi nästa stora steg till en ny modern, funktionell och hållbar bankinfrastruktur.

Läs artikeln