I samband med en övergång till den nya betalinfrastrukturen baserat på det Nordiska regelverket finns det ett identifierat behov av att bevara och skapa några kompletterande överenskommelser för en väl fungerande transaktionstjänst på den svenska marknaden.

Syftet är  att underlätta betalningar inom och på den svenska marknaden genom gemensamma regler och gemensam standard.  

För den nordiska/svenska marknaden finns det fyra nivåer:

NPC Rulebook

NPC Implementation Guidelines (IG)

NPC Clarification paper

Svenska överenskommelser för den svenska marknaden handlar till exempel om felbetalningar samt telefonverifiering och kontrolltal.