1. Bakgrund och syfte

Redan idag används IBAN, vid tex. en SEPA betalning, och i den framtida betalningsinfrastrukturen ska också IBAN användas i interbankledet. Syftet med detta dokument är att ge en kortfattad beskrivning hur ett IBAN tas fram med ett svenskt kontonummer i form av clearingnummer och kontonummer som utgångspunkt.

2. Svenskt nationellt kontonummer

Utgångspunkten för att kunna skapa ett IBAN är ett svenskt nationellt kontonummer som baseras på definitionen av den svenska kontonummerstrukturen* där checksiffran (ibland kallad kontrollsiffra) krävs och detta hanterar de svenska bankerna som utför kontoöverföringar idag.

Det specifika för Sverige är att vi använder oss av två olika kontotyper – kallade Typ 1 samt Typ 2 – och dessa skiljer sig i uppbyggnad samt hur man validerar ett nationellt kontonummer.

Vilken kontotyp som respektive bank använder påverkar inte hur man skapar ett IBAN utifrån ett svenskt nationellt kontonummer.

Eftersom ett svenskt nationellt kontonummer hanteras redan idag av bankerna på svensk bankmarknad så ges ingen mer beskrivning i detta dokument. För de som söker en mer utförlig beskrivning så finns det i Bankernas Standardlayout Flik 2  alternativt via länken:

bankernaskontonummeruppbyggnad_anvandarmanual_sv.pdf (bankgirot.se).

3. Svensk IBAN-struktur

Ett svenskt IBAN är 24 tecken långt och den svenska IBAN-strukturen är beskriven i nedanstående tabell.

     Identifiering  Längd  Startposition
d SE  Landskod (ISO:Country Code)  1
c2 12  Checksiffror (IBAN Check Digits)  3
b 123  IBAN ID (Bank – Branch Code)  5
a 1234567890123456  Kontonummer (Account Number) 16   8
c1 1  Checksiffra (Check digit)  24
       TOTALT   24   


Utifrån det ovan beskrivna kan man givet ett svenskt nationellt kontonummer ta fram motsvarande IBAN som kan användas för att genomföra tex. SEPA betalningar och genomföra en betalning i den framtida svenska (Nordiska) betalningsinfrastrukturen. Det finns tre metoder som tillämpas av bankerna för deras olika clearingnummerserier, se bilaga för redovisning av vilken clearingnummerserie som använder sig av vilken metod. Gå från svenskt kontonummer till IBAN

Med utgångspunkt från ett svenskt nationellt kontonummer bygger du ett IBAN enligt följande:

Position 1-2

Här skrivs alltid SE

Position 3-4

Här skrivs IBAN checksifforna (2 st.) utifrån ISOs standard – detta görs sist enligt särskild beräkning. 

Position 5-7

 

 

Här skriver man in det s.k. IBAN ID, vilket är de tre första siffrorna i respektive banks angivna huvud-clearingnummer – se bilagan nedan för en förteckning över bankers IBAN ID (som gör betalningar till/från svenska konton).

Position 8-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här skrivs det svenska kontonumret in (med start bakifrån) med noll-utfyllnad (i framförvarande positioner). Den metod som respektive bank använder för sina clearingnummer påverkar vad denna del ska innehålla samt hur nollutfyllnad görs.

För Metod 1 ska clearingnumret medtas – nollutfyllnad till vänster om clearingnummer.

För Metod 2 ska clearingnumret inte medtas – nollutfyllnad till vänster om kontonummer.

För Metod 3 ska clearingnumret medtas inklusive den femte siffran som då blir en del av clearingnumret – först nollutfyllnad mellan kontonummer och clearingnummer om kontonummer är <10 tecken, därefter nollutfyllnad till vänster om clearingnummer.

 

4. Exempel

Svenskt nationellt kontonummer i Danske Bank (METOD 1) och motsvarande i IBAN-format:
Kontonummer: 1274 0235 305
Kontonummer i IBAN-format: SE 41 120 0000001274023530 5

Landskod

Checksiffror

IBAN ID

Kontonummer Checksiffra

SE

41

120

0000001274023530

5

ALLTID SE

RÄKNAS UT SIST
Enligt ISO-standard

3 första i HUVUD- Cl.nr

Kontonummer inkl. Cl.Nr. med nollutfyllnad

Är sista siffran i svenskt nationellt kontonummer


Svenskt nationellt kontonummer i Handelsbanken (METOD 2) och motsvarande i IBAN-format:
Kontonummer: 6114 5171 82351
Kontonummer i IBAN-format: SE 58 600 0000000051718235 1

Landskod

Checksiffror

IBAN ID

Kontonummer Checksiffra

SE

58

600

0000000051718235

1

ALLTID SE

RÄKNAS UT SIST
Enligt ISO-standard

3 första i HUVUD- Cl.nr

Kontonummer utan Cl.Nr. med nollutfyllnad

Är sista siffran i svenskt nationellt kontonummer


Svenskt nationellt kontonummer i Swedbank (METOD 3) och motsvarande i IBAN- format:
Kontonummer: 8327-9, 014 725 892-5
Kontonummer i IBAN-format: IBAN SE5580000832790147258925

Landskod

Checksiffror

IBAN ID

Kontonummer Checksiffra

SE

55

800

0083279014725892

5

ALLTID SE

RÄKNAS UT SIST
Enligt ISO-standard

3 första i HUVUD- Cl.nr

Kontonummer inkl. Cl.Nr. med nollutfyllnad

Är sista siffran i svenskt nationellt kontonummer

 

5. Svenskt nationellt kontonummer är inte ett BBAN

Det är viktigt att förstå att det vi i normalfallet använder i Sverige när vi anger ett kontonummer (Clearing nummer och Kontonummer) inte är samma sak som ett BBAN.
BBAN har ingen internationell standard utan sätts av varje land, i Sverige är ett kontonummer uttryckt som BBAN 20 tecken. Det som skiljer ett svenskt BBAN från dess motsvarighet i IBAN är endast de fyra första tecknen. Om man tar det första kontonumret i exemplet som anges i punkt 4 ovan så har detta kontonummer följande BBAN 120 0000001274023530 5.

Definitionen av det svenska BBAN fastställdes 1996 och är brett spridd, använd och accepterad vilket är erkänt och beskrivet i standardpublikationer såväl i Sverige som i internationella publikationer.

 

6. Bilagor 

IBAN och svenskt nationellt kontonummer (pdf)

IBAN ID och BIC adress för banker (bilaga 1)

 

Kontakta gärna BSAB om du har frågor om IBAN och svenskt nationellt kontonummer.