Transformationsprogrammet är en överenskommelse om en styrmodell för den svenska betaltransformationen mellan P27, Svenska Bankföreningen, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar, Skandia och DNB.

Principerna för styrmodellen har fastställts utifrån kriterierna:

  • En styrmodell måste tillämpas tillsammans med de relevanta intressenter som deltar i transformationen
  • Öppenhet gentemot och involvering av relevanta intressenter
  • Rätt kompetens måste användas för att styra och driva implementering och transformation

Den nordiska visionen prioriteras och kommuniceras konsekvent med hänsyn till marknadens behov men det ska finnas ett visst utrymme för lokal anpassning och funktionalitet.

Programkontoret (PMO) inom Svenska transformationsprogrammet ska möjliggöra detta genom att hjälpa de aktörer som är med i programmet att följa och exekvera på PMO Transformationsplan som ägs av Transformationskommittén (TC).

PMO inom Transformationsprogrammet ansvarar bland annat för transformationsplanen hålls, att tillhandahålla en transformationsmanual, en kommunikationsplan och strategi samt övervaka och utvärdera risk.

PMO Business Change Management

Syftet med Business Change Management är att utveckla och övervaka PMO transformationsplan, inklusive en transformationsplan för Autogiro och Bankgirots e-faktura. Dessa planer är inkluderade i PMO transformationsmanual som även den är Business Change Managements ansvar att hålla uppdaterad.

PMO Risk Management

Syftet med PMO Risk Management är att identifiera, utvärdera, mitigera, övervaka och rapportera om risker relaterade till PMO transformationsplan.

PMO Communication Management

Syftet med PMO Communication Management är att utveckla och hålla PMO Communication Guidelines uppdaterade och koordinerade med PMO transformationsplan. PMO Communication Management koordinerar, planerar och exekverar den kommunikation som behövs med rätt information i rätt format genom de rätta kanalerna till de rätta målgrupperna vid rätt tidpunkt.

Att erhålla PMO-dokument

Om du som vill ta del av PMO Transformation Manual, PMO Risk List eller PMO Kommunikationsguide och tillhör  någon av bankerna i Transformationsprogrammet måste du vända dig till din banks representant i Transformationsprogrammet eller till programledaren/projektledaren för transformationen i din bank. Bankerna i Transformationsprogrammet är Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar, Skandia och DNB.

Om du som tillhör en bank utanför Transformationsprogrammet och önskar ta del av PMO-dokument ber dig skicka ett mejl om begäran till info@transformationprogram.se