Det Svenska Transformationsprogrammet

Det Svenska Transformationsprogrammet är en överenskommelse mellan Bankgirot, P27, Svenska Bankföreningen, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar, Skandia och DNB om en styrmodell för den svenska betaltransformationen.

Principerna för styrmodellen har fastställts utifrån kriterierna:

  • En styrmodell måste tillämpas tillsammans med de relevanta intressenter som deltar i transformationen
  • Öppenhet gentemot och involvering av relevanta intressenter
  • Rätt kompetens måste användas för att styra och driva implementeringen och transformationen

Programkontoret

Programkontoret (PMO) för det Svenska Transformationsprogrammet ska möjliggöra transformationen genom att hjälpa de aktörer som har bestämt sig för att delta i programmet, att följa och exekvera på PMO Transformationsplan som ägs av Transformationskommittén (TC).

PMO ansvarar bland annat för att Transformationsplanen hålls, att tillhandahålla en Transformationsmanual och att ta fram en kommunikationsplan och strategi samt att övervaka och utvärdera risker relaterade till transformationen.


Programkontoret ansvarar för följande verksamhetsområden:

PMO Business Change Management

Syftet med Business Change Management är att utveckla och övervaka planer för Dataclearingen samt Autogiro och Bankgirots e-faktura till den nya infrastrukturen. När planerna finns tillgängliga skall dessa inkluderas i PMO Transformationsmanual som även den ingår i Business Change Managements ansvarsområde.

PMO Risk Management

Syftet med PMO Risk Management är att identifiera, utvärdera, mitigera, övervaka och rapportera om risker relaterade till PMO Transformationsplan och andra pågående och/eller planerade initiativ som kan påverka transformationen.

PMO Communication Management

Syftet med PMO Communication Management är att informera marknaden och deltagande aktörer om pågående aktiviteter i programmet genom att koordinera, planera och exekvera den kommunikation som behövs med rätt information i rätt format, i de rätta kanalerna, till de rätta målgrupperna vid rätt tidpunkt. Vidare utvecklar och uppdaterar vi PMO Communication guidelines, som vi tillhandahåller bankerna, med kommunikationsinnehåll, budskap och tidpunkter kopplade till milstolpar och tjänster till PMO Transformationsplan.