Bankinfrastruktur i Sverige AB (BSAB) ansvarar för regelverket och en bank eller annat institut kan efter ansökan tilldelas en clearingnummerserie, som vanligen består av en serie om tio nummer. Själva clearingnumret består av fyra siffror.

Den ursprungligen tanken med clearingnummer var att varje bankkontor skulle ha ett eget clearingnummer, så att ett särskilt bankkontor kunde identifieras. Detta för att man skulle kunde identifiera till vilken bank och bankkontor en betalning skulle skickas till. Men genom tillkomsten av nya banktjänster, såsom internet- och telefonbanker har kopplingen till bankkontor försvunnit.

Det finns i princip två olika kontotyper i Sverige:

  • Typ 1 som består av 11 siffror, där bankens clearingnummer utgör en del av kontonumret (till exempel för SEB, 5XXX- XX XXX XX).
  • Typ 2 är den äldre kontotypen och där ingår inte clearin​gnumret i kontot. Detta konto kan bestå av allt från 5 till 11 siffor. Det är framför allt Handelsbanken, Nordea och Swedbank, inklusive de fristående sparbankerna, som har byggt upp sin kontostruktur på detta sätt. Marknaden strävar dock efter en ökad standardisering och tillåter sedan ett antal år tillbaka endast kontotyp 1 för nya banker och betalinstitut.

Förteckning över tilldelade och aktiva clearingnummerserier

Clearingnummer - institut i bokstavsordning

Clearingnummer - institut i nummerordning

 

Kontakta gärna BSAB om du har frågor om Konto- och clearingnummer eller ser någon felaktighet i informationen.

Om du har ett behov av att få ett clearingnummer tilldelat och önskar få information om ansökningsprocessen och kostnader kan du kontakta BSAB.