Projektet FFI (Flöde för Finansiell Information) bedrivs inom Bankföreningens helägda dotterbolag BSAB. FFI är idag i projektfas och förflyttas till förvaltning under 2023. Syftet med en öppen förfrågan till banker, är att få in eventuella kommentarer från banker och tankar om konceptet. Vi söker därför er återkoppling senast den 1 december 2022. Övriga aktörer som också är intresserade av konceptet är välkomna att höra av sig med frågor.

Läs mer här