Sju banker i Sverige utnyttjar en köpoption och övertar gemensamt informationsportalen Tambur från UC AB. Det primära syftet är att säkerställa den funktion och de effektivitetsvinster som Tambur innebär idag. Ambitionen är även att bygga ut Tambur för att kunna användas vid samtliga bostadsaffärer i Sverige.

Tambur är en portal som samlar all information som behöver utbytas mellan bank och mäklare under hela köp- och säljprocessen för privatbostäder. Portalen möjliggör en högre servicenivå till både säljare och köpare vid tillträdet och en mer effektiv process för alla inblandade parter. All administration och kommunikation mellan bank och mäklare sker i portalen. Det ger betydande effektivitetsvinster hos såväl banker som mäklare med färre manuella inslag och högre automatiseringsgrad.

Tambur startade som ett samarbete mellan åtta bolånebanker (Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB, SEB, Skandiabanken och Swedbank), Svenska Bankföreningen, Fastighetsmäklarförbundet samt Mäklarsamfundet.

Bankerna har sedan tjänsten lanserades våren 2018 haft rätt att återköpa Tambur och det är den optionen bankerna (förutom Skandiabanken som lämnat samarbetet) nu utnyttjar. Tambur har haft en kontinuerlig tillväxt och förra året administrerades cirka 90 procent av de förmedlade privatbostäderna genom systemet. Så gott som alla banker och bolåneinstitut samt omkring 85 procent av Sveriges mäklare är anslutna till tjänsten.

Planen är att Tambur tas över i april 2023. Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB, SEB och Swedbank blir lika stora ägare av det nya bolaget.