1. Kontrollsystem och projektrapporter

Alla entreprenörer på en byggarbetsplats är enligt svensk lag skyldiga att föra en elektronisk personalliggare. Kunden ska se till att den elektroniska personalliggaren på byggarbetsplatsen stöds av ett kontrollsystem som samtliga entreprenörer på byggarbetsplatsen ska vara anslutna till. Kontrollsystemet ska innehålla den information som krävs för att kunna uppfylla kraven i de särskilda villkoren (huvuddragen i dessa krav förklaras i punkt 2–5 nedan). Kontrollsystemet ska innehålla den information som krävs för att uppfylla övriga bestämmelser i dessa särskilda villkor. Vad gäller föranmälan och godkännande av entreprenörer ska kontrollsystemet tillhandahålla uppdaterad information om samtliga entreprenörer på byggarbetsplatsen Kontrollsystemet ska kunna leverera projektrapporter, där minst tre signalljus anger om det finns en avvikelse, om information saknas eller om kravet uppfylls. Mer information om kontrollsystem och projektrapporter finns i Kravspecifikationen.

2. Obligatorisk föranmälan

Krav på föranmälan innebär att det ska finnas processer för att kontrollera alla underentreprenörer innan de ges tillträde till arbetsplatsen. Begreppet föranmälan innefattar den kontroll och godkännandeprocess (inklusive systemstöd), som en huvudentreprenör vanligen ansvarar för. Föranmälan sker vanligen i det kontrollsystem som hanterar löpande uppföljning av alla entreprenörer på en byggarbetsplats.

Kunden ska se till att företag som bedriver byggverksamhet på en arbetsplats föranmäler sig innan tillträde till arbetsplatsen. Kunden förväntas vidta åtgärder mot de företag som inte är godkända och föranmälda samt rapportera vilka åtgärder som vidtagits.

3. Svensk F-skatt, skatteskulder och arbetsgivaravgifter

Kunden och entreprenörer på byggarbetsplatsen ska, senast vid arbetets påbörjande och under hela entreprenadtiden, vara godkända för F-skatt och får inte ha ett skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten för restförda skatter och avgifter. Om det krävs enligt svensk lag, ska de även vara arbetsgivarregistrerade och betala svenska arbetsgivaravgifter. Om kunden upptäcker att något företag inte uppfyller något av dessa åtaganden kan kunden behöva begära rättelse av och vidta åtgärder mot de företag som uppvisar brister. 

4. Fysiska arbetsplatskontroller

Kunden ska tillse att minst årligen och oannonserat av tredjepartsföretag genomföra fysiska arbetsplatskontroller samt minst 2 gånger/år för projekt med kontraktssumma över 500mkr (minst årligen över 50mkr). Kunden ska på bankens begäran ge insyn i sådana kontroller. Om kunden upptäcker någon brist vid kontroll ska kunden begära rättelse av de företag som uppvisar brister.

5. Kundens avtal med andra entreprenörer

För att säkerställa att kunden har möjlighet att begära rättelse av och vidta åtgärder mot de företag som uppvisar brister på byggarbetsplatsen ska kunden, i sina avtal med företagen på byggarbetsplatsen, se till att företag har skyldighet att agera i enlighet med de särskilda villkoren och att kunden har rätt att vidta åtgärder när företaget uppvisar avvikelser.

 

Företagen bakom de bankgemensamma särskilda villkoren

Danske Bank, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna är deltagande banker i Bankinfrastruktur - Hållbar byggbransch. Deltagarna samverkar i sin tur med Byggföretagen, Byggherrarna, Bankföreningen och flera organisationer i bygg- och fastighetsbranschen  för bevakning och vidareutveckling av konceptet.