I maj 2022 höll BSAB, ett dotterbolag till Svenska Bankföreningen ett hackaton. Ett tjugotal utvecklare från några av medlemsbankerna möttes då i Bankföreningens källare för att testa och utveckla kommunikationslösningen Flödet för finansiell information, FFI.

FFI är en infrastruktur för digitalt informationsutbyte, som ska användas av bankerna när de vill skicka information till varandra om exempelvis transaktioner.

- Det här möjliggör att digitalisera och automatisera de sista meddelandena mellan bankerna, sådana som man ända tills nu har behövt blanketter, fax och telefon för, säger Paula Kjellin, operativ beställare på BSAB och initiativtagare till hackatonet.

De olika bankernas backofficesystem skiljer sig åt men ska genom FFI ändå kunna kommunicera. Det bankgemensamma projektet FFI har skapat det gemensamma språket, en så kallad meddelandekatalog, där det fastställs exakt hur ett personnummer skrivs, exakt hur långt ett kontonummer ska vara, exakt vilket format dubbelefternamn ska ha etc.  FFI-projektet har också format regelverket, till exempel vad som ska hända om ett meddelande inte kan tas emot eller kommer för sent.

I hackatonet provade it-utvecklare från olika banker för första gången att skicka meddelanden mellan bankerna.

- Vi ville se hur det här skulle gå att skicka mellan bankerna, för det har inte testats förut. Bankerna fick jobba i sina egna system för att göra meddelandet och skicka iväg det. Den andra banken fick ta emot det och skicka in det i sitt system.

Målet för de tre dagarna var att göra en demo mellan två banker sista eftermiddagen, och det lyckades.

- Hackatonet var framgångsrikt. Nu fortsätter vi med FFI-projektet. Det här var ett test, ett extremt viktigt test, att det som vi har tänkt så här långt fungerar. Tanken är att vi ska ha en helt färdig lösning och skicka de första riktiga meddelandena senare i år, säger Paula Kjellin.