Om du har frågor vänligen kontakta:

Paula Kjellin
Operativ Beställare till FFI 
paula.kjellin@swedishbankers.se