Om du har frågor vänligen kontakta:

Tomas Österman, verksamhetsutvecklare för Tambur 

tomas.osterman@swedishbankers.se