Tambur samlar den information som behövs för att mäklare och banker kan genomföra en bostadsaffär. Med Tambur har antalet telefonsamtal och e-post minimerats. Idag görs över 90 procent av alla bostadsaffärer i Sverige via Tambur.

Tambur är resultatet av ett samarbete mellan UC, sju bolånebanker, Svenska Bankföreningen, Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet. De sju bankerna som ingår i Tambur är Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB, SEB och Swedbank.

Tillträdesportalen Tambur är tillgänglig för alla registrerade handläggare och mäklarassistenter hos alla mäklare och bolånebanker i Sverige.

Fakta:

  • 150 000 bostadstillträden årligen berörs
  • 7000 registrerade mäklare, 9 000 mäklarassistenter och 26 000 banktjänstemän har åtkomst till tjänsten
  • Sju bolånebanker står bakom: Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB, SEB och Swedbank.
  • Tjänsten är även öppen för andra aktörer.
  • UC levererar utveckling och drift av tjänsten på den tekniska plattformen.
  • Två mäklarorganisationer står bakom tjänsten:  Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet
  • Mäklarsystemleverantörer som integreras med Tambur är Vitec, FasIT, Fasad, Mspec, med flera.