I Norden bor 27 miljoner människor och både folk och handel flödar mellan länderna. Här finns också ambitionen att skapa harmoniserade betalregelverk och världens första gränsöverskridande flervalutasystem för betalningar. Sverige blir först ut att gå över till den nya betalstrukturen och håller som bäst på med förberedelserna. Det handlar om att pengar kan byta plats från köpare till säljare, mellan konton och mellan banker. Betalinfrastrukturen är till för alla banker och andra betaltjänstleverantörer i Sverige.

- Det handlar för det första om att förbättra funktionaliteten så att privatpersoner och företag ska kunna få nya bättre betaltjänster. För det krävs ny infrastruktur, till exempel för betalningar i realtid och format som medger att mer information skickas med betalningarna. Dessutom behöver den gamla infrastrukturen bytas ut för ökad robusthet och effektivitet, säger Henrik Bergman, vd för Bankinfrastruktur i Sverige AB samt chef på avdelningen Finansiell infrastruktur på Svenska Bankföreningen.

Gemensamt nordiskt regelverk

Den nya betalinfrastrukturen baseras på ett gemensamt nordiskt regelverk. Det utformas av Nordic Payment Council, NPC, där Bankföreningen och tre av de andra nordiska bankföreningarna ingår. Ett 30-tal banker är också med, och den dag transaktionerna börjar gå igenom systemet blir det än fler både banker och betalinstitut, eftersom alla användare måste vara medlemmar.

- De som inte är med nu litar på att de som är det går före och bygger upp, och eftersom arbetet i NPC är helt öppet och transparent så kan alla ändå komma med synpunkter, utan att behöva sitta med vid bordet, säger Henrik Bergman.

Även betaltjänstleverantörer som inte är banker och inte är inne i själva betalinfrastrukturen i eget namn, kommer att dra nytta av den nya infrastrukturen eftersom de kan komma åt den via någon annan som är ansluten, enligt reglerna i betaltjänstdirektivet PSD 2. Med godkännande från sina kunder kan de till exempel visa kundens kontoinformation i bankerna, initiera betalningar och erbjuda tjänster utifrån det.

Betalningarna som NPC sätter regler för nu är: överföring mellan konton, omedelbara betalningar (samt framtida lösningar för autogiro/e-faktura (credit transfer, credit transfer instant samt request to pay). Det nordiska regelverket bygger på det som skapats för eurobetalningar, SEPA, med skillnaden att det görs för flera valutor. Regelverken gäller svenska,danska och norska kronor.

P27 Nordic Payments

För att skapa den tekniska plattformen som ska sköta clearing och initiera avveckling av betalningarna i den nya nordiska betalinfrastrukturen har bolaget P27 Nordic Payments, P27, bildats. Bolaget som ägs av sex av de största nordiska bankerna, har anlitat ett flertal underleverantörer, däribland Mastercard. Flervalutafunktionen som byggs är unik i världen.

Den nya betalinfrastrukturen ska vara gemensam för Norden, men de nordiska länderna har olika utgångslägen vad gäller nuvarande betalinfrastruktur, och därför måste länderna arbeta individuellt med sina anpassningar eller övergångar till det nya.

- Enligt planen ska de första transaktionerna i Sverige börja hanteras av den nya betalplattformen under 2023. Det gäller då kontoöverföringar som löner, samhällsbetalningar och internetbanksbetalningar som tidigare gått via systemet Dataclearingen. Näst på tur att läggas över är betalningar till bankgiro- och plusgironummer. Ny infrastruktur för autogiro och e-faktura-lösningar kommer ytterligare något senare. Allt ska vara klart inom några år, säger Henrik Bergman.

Sverige först ut

Sverige blir första land i Norden att gå över till infrastrukturen baserad på nya nordiska regelverk, helt enkelt för att behovet av nytt är störst här. Danmark som ligger näst på tur har inte kommit lika långt i sin transformationsplan, medan Norge helt nyligen tog beslutet att även norska kronor ska omfattas av de nordiska betalregelverken. Finland, behöver inte ersätta sin betalinfrastruktur eftersom den redan är anpassad till SEPA som den nordiska bygger på, men kan behöva göra vissa anpassningar. 

- Vi gör det här för att skapa en bra grund för den digitala utvecklingen, en effektiv plattform som också fungerar med nya europeiska regelverk, där Norden ligger i framkant. Sedan är det upp till marknaden att leverera lösningarna, tjänsterna, i konkurrens. Jag är säker på att bankerna och andra betaltjänstleverantörer som bäst håller på att fundera på hur de ska utnyttja möjligheterna med den nya betalinfrastrukturen, och vad de vill erbjuda kunderna, säger Henrik Bergman.

Fakta:

Den nya nordiska betalinfrastrukturen:

  • Regelverken för betalningar har utarbetats av Nordic Payments Council, NPC, och bygger på standarder som utvecklats för eurobetalningar inom SEPA. Betalinfrastrukturen följer gällande lagar och står under överinseende av tillsynsmyndigheterna i Norden.
  • Informationen om regelverk och hur betalinfrastrukturen fungerar är tillgänglig för alla, även icke-medlemmar.
  • Betalinfrastrukturen är öppen för alla betaltjänstleverantörer som uppfyller deltagarkraven.